Το Εκκλησιαστικό Σχολείο Λαμίας συμμετείχε με επιτυχία στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+: Learning Mobility of Individuals.