Στις 8 Οκτωβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε στο Σχολείο μας εκδήλωση για τον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών.

Evropaiki Imera Glosson 2021

Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών

H 26η Σεπτεμβρίου καθιερώθηκε ως Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών στις 6 Δεκεμβρίου 2001, στο τέλος του Ευρωπαϊκού έτους γλωσσών, από το Συμβούλιο της Ευρώπης, με την υποστήριξη της Ευρώπης. Η Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών είναι μια πανευρωπαϊκή εκστρατεία για την προώθηση της εκμάθησης των γλωσσών και εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προώθηση της πολυγλωσσίας στην Ευρώπη.

Οι γενικοί στόχοι της ημέρας είναι:

  • να ευαισθητοποιήσει το κοινό για τη σημασία της εκμάθησης γλωσσών και της διαφοροποίησης των γλωσσών που μαθαίνονται με σκοπό την αύξηση της πολυγλωσσίας και της διαπολιτισμικής κατανόησης,
  • να προωθήσει την πλούσια γλωσσική και πολιτιστική ποικιλία της Ευρώπης, και
  • να ενθαρρύνει τη δια βίου εκμάθηση γλωσσών μέσα και έξω από το σχολείο.

Στο πλαίσιο αυτών των στόχων, οι πολίτες της Ευρώπης ενθαρρύνονται να ξεκινήσουν την εκμάθηση μιας γλώσσας ή να αισθάνονται ιδιαίτερα υπερήφανοι για τις υπάρχουσες γλωσσικές τους δεξιότητες. Επίσης, όσοι είναι υπεύθυνοι να παρέχουν πρόσβαση στην εκμάθηση γλωσσών ενθαρρύνονται να διευκολύνουν τους πολίτες να μάθουν ένα μεγαλύτερο εύρος γλωσσών και να υποστηρίξουν πρωτοβουλίες για πολιτικές που προωθούν τις γλώσσες. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εκμάθηση γλωσσών πέρα από τα αγγλικά.

Με την ευκαιρία της ημέρας, μια σειρά από εκδηλώσεις οργανώνονται ανά την Ευρώπη, όπου περιλαμβάνονται χάπενινγκ για παιδιά με προγράμματα στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση, μαθήματα για κάποια γλώσσα και συνέδρια. Οι εκδηλώσεις δε διοργανώνονται από το Συμβούλιο της Ευρώπης ή από την Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε υπάρχουν κάποιοι ειδικοί πόροι για αυτόν το σκοπό (πέρα δηλαδή από τα τρέχοντα γλωσσικά προγράμματα), αλλά οι δραστηριότητες διοργανώνονται από τα κράτη-μέλη και όσους πιθανόν συνεργαστούν για αυτό το σκοπό. Για το συντονισμό των δράσεων σε εθνικό επίπεδο, το Συμβούλιο της Ευρώπης ζητάει τον ορισμό κάποιου υπεύθυνου για τις εκδηλώσεις σε κάθε χώρα. Υπάρχουν περίπου 225 ιθαγενείς γλώσσες στην Ευρώπη -περίπου το 3% των γλωσσών του κόσμου. Οι περισσότερες είναι ινδοευρωπαϊκής καταγωγής.

Πηγή: Wikipedia - Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών

Με γνώμονα τα παραπάνω πραγματοποιήθηκε και στο σχολείο μας μία εκδήλωση με αφορμή την ημέρα ευρωπαϊκών γλωσσών. Στην εν λόγω εκδήλωση οι εκπαιδευτικοί του Σχολείου μας κ.κ. Παρασκευή Σαΐτη (καθηγήτρια αγγλικών), Σοφία Τσαγκάλη (καθηγήτρια γαλλικών) και Ξανθή Τσαπάρα (καθηγήτρια γερμανικών) παρουσίασαν στοιχεία για τις γλώσσες που διδάσκουν καθώς και ορισμένες πληροφορίες σε σχέση με τον πολιτισμό των χωρών στις οποίες οι γλώσσες αυτές ομιλούνται. Στο πλαίσιο της πολυπολιτισμικότητας είναι σημαντικό να μεταλαμπαδεύουμε στους μαθητές μας εκτός από γραμματειακές και πολιτισμικές γνώσεις που στην εποχή του 21ου αιώνα που διανύουμε καθίστανται απαραίτητες. Η γλωσσομάθεια άλλωστε δεν αναφέρεται μόνο στη γνώση της γλώσσας σαν εργαλείο επικοινωνίας: κατέχω μία γλώσσα σημαίνει κατανοώ, εκφράζομαι, βιώνω και αισθάνομαι.

Παρουσιάσεις

Φωτογραφίες

Εικόνα {{$index + 1}}