Μαθήματα γραπτών προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων Εκκλησιαστικού Γυμνασίου – Λυκείου, Ιουνίου 2022.

Δελτίο τύπου του Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου – Εκκλησιαστικού Γυμνασίου Λαμίας.

Υπογραφή σύμβασης για κατασκευή νέας περίφραξης και συμπληρωματικές εργασίες στο Εκκλησιαστικό Σχολείο Λαμίας.

Πραγματοποίηση των μαθημάτων του Σχολείου εξ αποστάσεως, με χρήση της πλατφόρμας Webex.

Ευχές από τους μαθητές, το προσωπικό, τους εκπαιδευτικούς και τον Διευθυντή του Εκκλησιαστικού Λυκείου-Γυμνασίου Λαμίας.

Υποκατηγορίες