Συγχαρητήρια επιστολή της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος προς τον Σύλλογο Διδασκόντων της Σχολής μας.

Πραγματοποίηση των μαθημάτων του Σχολείου εξ αποστάσεως, με χρήση της πλατφόρμας Webex.

Ευχές από τους μαθητές, το προσωπικό, τους εκπαιδευτικούς και τον Διευθυντή του Εκκλησιαστικού Λυκείου-Γυμνασίου Λαμίας.

Ο Μητροπολίτης Φθιώτιδος και ο Πρόεδρος του Μυκηναϊκού Ιδρύματος στο Εκκλησιαστικό Σχολείο Λαμίας.

Ο Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ.κ. Συμεών και το Ι.Ι.Ε.Κ. Le Gourmet στο Εκκλησιαστικό Σχολείο Λαμίας.

Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου – Γυμνασίου Λαμίας για το σχολικό έτος 2021-22.