Πρώτη έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας (έτος αναφοράς 2020-2021).

"Μνήμη δικαίου μετ' εγκωμίων..." Ο μακαριστός Σισανίου και Σιατίστης Αντώνιος, καθηγητής στην Εκκλησιαστική Σχολή Λαμίας!

Έκθεση πεπραγμένων του Εκκλησιαστικού Σχολείου Λαμίας για τη σχολική χρονιά 2020-21.

Το τηλεοπτικό σποτ της Ι.Μ. Φθιώτιδος για τις εγγραφές στο Εκκλησιαστικό Σχολείο Λαμίας.

Πληροφορίες για τη λειτουργία και τις εγγραφές στο Εκκλησιαστικό Σχολείο Λαμίας, για τη νέα σχολική χρονιά 2021-22.

Το Σχολείο μας σήμερα: Το Εκκλησιαστικό Σχολείο Λαμίας "φωτογραφίζεται" εν όψει των 100 του χρόνων.

Υποκατηγορίες