Οι ερευνητικές εργασίες των μαθητών Λυκείου του Εκκλησιαστικού Σχολείου Λαμίας, κατά τη σχολική χρονιά 2015-2016.

Project Α Λυκείου:
Ο μαγικός κόσμος της φωτογραφίας

Project Β Λυκείου:
Ο γύρος της Φθιωτικής Εκκλησίας σε 80 σελίδες