Οι βιωματικές δράσεις των μαθητών Γυμνασίου του Εκκλησιαστικού Σχολείου Λαμίας, κατά τη σχολική χρονιά 2015-2016.

Δράση Α Γυμνασίου:
Σχολική και κοινωνική ζωή

Δράση Β Γυμνασίου:
Το ποδήλατο στη ζωή μας

Δράση Γ Γυμνασίου:
Σχολικός επαγγ. προσανατολισμός