Ενημερωτική εκδήλωση στο Σχολείο μας με αφορμή τη συμπλήρωση των 75 χρόνων από την ίδρυση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Εορτασμός της Ημέρας των Ηνωμένων Εθνών

Την Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2020, την επομένη του εορτασμού της εθνικής μας επετείου, πραγματοποιήθηκε στη Σχολή μας ενημερωτική εκδήλωση με αφορμή τη συμπλήρωση των 75 χρόνων από την ίδρυση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Του πολυσήμαντου αυτού διεθνούς οργανισμού που γεννήθηκε αμέσως μετά τη λήξη του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου, σηματοδοτώντας μια νέα αρχή για τα πολύπαθα έθνη και δίνοντας την ελπίδα σε ολόκληρη την ανθρωπότητα για ένα νέο αύριο, με οδηγό την ειρηνική συνύπαρξη, το σεβασμό, την αλληλεγγύη και την ευημερία.

Η υπεύθυνη της εκδήλωσης, κα Μαρία Αγγελογιάννη, εκπαιδευτικός ΠΕ80, συγκέντρωσε τους μαθητές στην αίθουσα εκδηλώσεων του Σχολείου μας και τους παρουσίασε σε PowerPoint μια σειρά διαφανειών, που μπορούν να χωριστούν σε τρεις νοηματικές ενότητες:

  • Αρχικά, παρουσιάστηκε το ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο ωρίμασε και υλοποιήθηκε η ιδέα της ίδρυσης ενός οργανισμού που θα διαθέτει τα κατάλληλα χαρακτηριστικά και θα πληροί τις προϋποθέσεις, ώστε να διαρκέσει μέσα στο χρόνο, ενώ παράλληλα, επισημάνθηκε ο αρχικός στόχος και το πώς αυτός εξελίχθηκε στην πορεία. Επίσης, οπτικοποιημένα, με χάρτες και γραφικά, έγινε αντιληπτή η παγκόσμια εμβέλεια του οργανισμού και το πλήθος των συμμετεχουσών χωρών, κάνοντας σαφές σε όλους τους μαθητές πως τα οφέλη της ένταξης σε αυτόν, είναι αναμφίβολα σημαντικά.
  • Στη συνέχεια, έγινε αναφορά στις βασικές αρχές λειτουργίας του ΟΗΕ, στα διάφορα θέματα πάνω στα οποία εργάζεται και στον τρόπο οργάνωσής του. Παρουσιάστηκε διεξοδικά η λειτουργία των έξι βασικών οργάνων του (Γενική Συνέλευση, Συμβούλιο Ασφαλείας, Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, Συμβούλιο Κηδεμονίας, Γενική Γραμματεία, Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης) και έγινε ξεκάθαρο στους μαθητές πως ο οργανισμός αποτελεί το βήμα για να μπορούν να ακούγονται οι φωνές όλων των χωρών, ανεξαιρέτως. Επιπλέον, πως η εκπροσώπηση των χωρών στον ΟΗΕ, ιδίως στο κομμάτι της λήψης αποφάσεων πάνω σε θέματα ασφάλειας, χωράει βελτίωση για να λειτουργεί ακόμη πιο αντιπροσωπευτικά.
  • Στο τέλος της παρουσίασης, έγινε μια ενδεικτική και συνοπτική περιγραφή του πολυσχιδούς έργου του ΟΗΕ μέσα από τους εξειδικευμένους Οργανισμούς του, τα διάφορα προγράμματα και τα ταμεία του, που εκτείνεται σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης ύπαρξης. Ακόμη, υπογραμμίστηκε η δυνατότητα των κρατών-μελών να συνάπτουν διεθνείς συμφωνίες τις οποίες και δεσμεύονται να σέβονται, τηρώντας τες.

Μετά την παρουσίαση, προβλήθηκε βίντεο με μια σύντομη ιστορική διαδρομή, περιγραφή και κριτική του ρόλου του ΟΗΕ, μέσα από το οποίο φάνηκαν τα αξιοσημείωτα επιτεύγματά του, παρά τα ορισμένα ανθρώπινα λάθη ή τις όποιες αστοχίες, τα οποία δε μπορούν σε καμία περίπτωση να αμαυρώσουν τη συνολική προσφορά του οργανισμού.

Κλείνοντας, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σύνταξη και δημοσίευση της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ. Μέσα από ένα ιδιαίτερο, εύληπτο και με μεγάλη αμεσότητα βίντεο, τονίστηκε η ιστορική σημασία αυτής της Διακήρυξης. Με την ολοκλήρωση του βίντεο, δόθηκε στους μαθητές το μήνυμα πως τα ανθρώπινα δικαιώματα δε διασφαλίζονται με το να μένουν πάνω στα χαρτιά, μα όλοι μας, ο καθένας από τη δική του θέση, οφείλουμε να τα υπερασπιζόμαστε και να τα διεκδικούμε καθημερινά.

Παρουσίαση

Βίντεο

Φωτογραφίες

Εικόνα {{$index + 1}}