Πρώτη έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας (έτος αναφοράς 2020-2021).

Aftoaxiologisi sxolikis monadas