Έκφραση συλλυπητηρίων επί τη κοιμήσει του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Μοζαμβίκης κυρού Χρυσοστόμου.

Episkopos Mozamvikis

Συλλυπητήρια επιστολή

Απαντητική επιστολή