Πανελλαδικές Εξετάσεις 2020: Αιτήσεις-δηλώσεις συμμετοχής από 30 Μαρτίου έως 9 Απριλίου με e-mail.

Panelladikes

Ανακοίνωση

Από 30 Μαρτίου έως 9 Απριλίου θα πρέπει να κατατεθούν οι αιτήσεις-δηλώσεις συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2020 των υποψηφίων για τα ΑΕΙ, σύμφωνα με τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας.

  • Δελτίο τύπου του Υπουργείου Παιδείας  
  • Εγκύκλιος συμμετοχής υποψηφίων με το νέο σύστημα  
  • Αίτηση συμμετοχής υποψηφίων με το νέο σύστημα  
  • Εγκύκλιος συμμετοχής υποψηφίων με το παλαιό σύστημα  
  • Αίτηση συμμετοχής υποψηφίων με το παλαιό σύστημα  
  • Δικαιολογητικά για προφορική εξέταση