Οδηγίες για την εγγραφή των μαθητών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) και την απόκτηση μαθητικού λογαριασμού ΠΣΔ.

SCH

Εγγραφή μαθητών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, θα πρέπει οι μαθητές του Σχολείου μας να εγγραφούν στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) και να αποκτήσουν μαθητικό λογαριασμό ΠΣΔ, μέσω του οποίου θα έχουν τη δυνατότητα να συνδεθούν στις διαθέσιμες πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης.

Οι γονείς/κηδεμόνες θα πρέπει να φροντίσουν για την εγγραφή των μαθητών στο ΠΣΔ, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι και τη Δευτέρα 6 Απριλίου 2020.

Η εγγραφή των μαθητών γίνεται στην ιστοσελίδα register.sch.gr/students .

Οδηγίες για τη διαδικασία εγγραφής υπάρχουν στη διεύθυνση register.sch.gr/students/docs20/StudentsRegisterHelp.pdf .