Τα ονόματα των Διευθυντών της Εκκλησιαστικής Σχολής Λαμίας, από την ίδρυσή της μέχρι και σήμερα.

Το κτίριο όπου στεγάσθηκε, μέχρι το 1971, η Εκκλησιαστική Σχολή Λαμίας επί της οδού Αινιάνων.

Διατελέσαντες Διευθυντές
της Εκκλησιαστικής Σχολής Λαμίας

Α/Α Ονοματεπώνυμο Περίοδος
1. Καρμίρης Ιωάννης 1925 (άγνωστο μέχρι πότε)
2. Κρικέλας Δημήτριος 1945-1947
3. Μαρκέτης Νικόλαος 1947-1952
4. Ράπτης Αναστάσιος 1952-
5. Παπακωνσταντίνου Κων/νος 1953-1954 (Μάρτιος)
6. Νικολόπουλος Χρήστος 1954-1955 (Φεβρουάριος)
7. Χαρατσής Αριστείδης 1955 (μέχρι Μάιο)
8. Ράπτης Αναστάσιος 1955-1971 (Ιούλιος)
9. Πρωτ. π. Μιχαήλ Καρδαμάκης 1971-1974 (Δεκέμβριος)
10. Βάντσος Χρήστος 1974-1975 (Αύγουστος)
11. Αρχιμ. π. Μιχαήλ Γκομούζας 1975-1977 (Φεβρουάριος)
12. Βάντσος Χρήστος 1977 (μέχρι Μάρτιο)
13. Αρχιμ. π. Αμβρόσιος Πασβούρης 1977-1980 (Οκτώβριος)
14. Μαυρουδάκης Γεώργιος 1980-2002 (Ιούλιος)
15. Μαστρογιάννης Στυλιανός 2002-2010 (Σεπτέμβριος)
16. Βαμβακά Αλεξάνδρα 2010-2011 (Μάρτιος)
17. Παπακώστα Παναγιώτα 2011-2014 (Οκτώβριος)
18. Ζαχαράκης Ιωάννης 2014 μέχρι σήμερα

Σημείωση: Τα περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον κατάλογο των Διευθυντών της Εκκλησιαστικής Σχολής Λαμίας αντλήθηκαν από το βιβλίο των Α. Κυριακίδη & Α. Βαμβακά: «Ενιαίο Εκκλησιαστικό Λύκειο Λαμίας, Αφιέρωμα - Λεύκωμα, 1923-2003», Λαμία 2003, σ. 123.