Συμμετοχή εκπαιδευτικών του Σχολείου μας σε διημερίδα επιμόρφωσης του ΙΕΠ για τα μαθήματα Θρησκευτικής Εξειδίκευσης.

Διημερίδα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης στα μαθήματα Θρησκευτικής Εξειδίκευσης

Στο πλαίσιο του προγράμματος επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών των Εκκλησιαστικών Σχολείων (Λυκείων και Γυμνασίων) της χώρας οι οποίοι διδάσκουν τα μαθήματα Θρησκευτικής Εξειδίκευσης, οι εκπαιδευτικοί του Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου-Γυμνασίου Λαμίας κ. Ιωάννης Ζαχαράκης, ΠΕ01, Διευθυντής του Σχολείου, κ. Κωνσταντίνος Μουστάκας, ΠΕ01, και κ. Βασιλική Γούση, ΠΕ79.01, συμμετείχαν σε Διήμερο Επιμορφωτικό Σεμινάριο με θέμα «Αναβάθμιση της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» που πραγματοποιήθηκε στις 11 και 12 Απριλίου 2019 στην έδρα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) στην Αθήνα.

Το ΙΕΠ σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων του ΥΠΑΙΘ και στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Αναβάθμιση της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» είχε ως στόχο την εκπόνηση νέων Προγραμμάτων Σπουδών και αντίστοιχων βιβλίων εκπαιδευτικού και μαθητών στα μαθησιακά πεδία - διδακτικά αντικείμενα θεολογικής και εκκλησιαστικής εξειδίκευσης, καθώς και την ειδικότερη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν τα αντίστοιχα αντικείμενα.

Στο Διήμερο Επιμορφωτικό Σεμινάριο οι Διευθυντές των Σχολείων, καθώς και οι εκπαιδευτικοί των κλάδων Θεολόγων, ΠΕ01, και Βυζαντινής Μουσικής, ΠΕ79.01, είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τα νέα Προγράμματα Σπουδών, καθώς και για το αντίστοιχο διδακτικό υλικό με αξιοποίηση και εφαρμογή τους στη διδακτική πράξη.

Φωτογραφίες

Εικόνα {{$index + 1}}