Συμμετοχή του Σχολείου στο εξ αποστάσεως εργαστήριο 3D Printing - Εφαρμογές της τρισδιάστατης εκτύπωσης στο Διάστημα.

3D Printing in Space

3D Printing - Eφαρμογές της τρισδιάστατης εκτύπωσης στο Διάστημα

Την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2021, οι μαθητές της Α' Λυκείου του Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου – Γυμνασίου Λαμίας συμμετείχαν από τον χώρο του εργαστηρίου πληροφορικής του Σχολείου, μέσω ειδικής διαδικτυακής πλατφόρμας, στο εξ αποστάσεως εργαστήριο που αφορούσε την τρισδιάστατη εκτύπωση στο Διάστημα.

Το εργαστήριο υλοποιήθηκε από το Ίδρυμα Ευγενίδου και υπεύθυνος του online προγράμματος για το Σχολείο μας ήταν ο καθηγητής Πληροφορικής Καρακούσης Δημήτρης.

Φωτογραφίες

Εικόνα {{$index + 1}}