Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων για κάθε τάξη Γυμνασίου-Λυκείου, που ισχύει στο σχολείο μας κατά τη σχολική χρονιά 2017-18.

Ωρολόγιο πρόγραμμα Α Γυμνασίου

ΜάθημαΏρες
Θρησκευτικά2
Γλωσσική Διδασκαλία3
Νεοελληνική Λογοτεχνία2
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα2
Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση2
Μαθηματικά4
Φυσική1
Βιολογία1
Γεωγραφία1
Ιστορία2
Βυζαντινή Μουσική3
Χριστιανικά Κείμενα2
Πληροφορική1
Φυσική Αγωγή2
Ιστορία Παλαιάς και Καινής Διαθήκης1
Λειτουργική-Τελετουργική2
Αγγλικά2
Γαλλικά2

Ωρολόγιο πρόγραμμα Β Γυμνασίου

ΜάθημαΏρες
Χριστιανικά Κείμενα2
Ιστορία Παλαιάς και Καινής Διαθήκης1
Θρησκευτικά2
Γλωσσική Διδασκαλία2
Νεοελληνική Λογοτεχνία2
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα2
Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση2
Μαθηματικά4
Φυσική2
Χημεία1
Βιολογία1
Γεωγραφία1
Ιστορία2
Πληροφορική1
Φυσική Αγωγή2
Βυζαντινή Μουσική3
Λειτουργική-Τελετουργική1
Αγγλικά2
Γαλλικά2

Ωρολόγιο πρόγραμμα Γ Γυμνασίου

ΜάθημαΏρες
Χριστιανικά Κείμενα1
Εισαγωγή στην Παλαιά και Καινή Διαθήκη1
Αγιολογία1
Θρησκευτικά2
Γλωσσική Διδασκαλία2
Νεοελληνική Λογοτεχνία2
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα2
Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση2
Μαθηματικά4
Φυσική2
Χημεία1
Βιολογία1
Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή1
Ιστορία2
Πληροφορική1
Φυσική Αγωγή2
Βυζαντινή Μουσική3
Λειτουργική-Τελετουργική1
Αγγλικά2
Γαλλικά2

Ωρολόγιο πρόγραμμα Α Λυκείου

ΜάθημαΏρες
Θρησκευτικά2
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία5
Νέα Ελληνική Γλώσσα2
Νέα Ελληνική Λογοτεχνία2
Άλγεβρα3
Γεωμετρία2
Φυσική2
Χημεία2
Βιολογία2
Ιστορία2
Φυσική Αγωγή1
Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί & Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία)2
Ερμηνεία Βιβλικών Κειμένων2
Βυζαντινή Μουσική2
Ερευνητική εργασία (project)1
Αγγλικά2
Γαλλικά2
Πληροφορική (Επιλογής)1
Γεωλογία (Επιλογής)1

Ωρολόγιο πρόγραμμα Β Λυκείου

Γενικής Παιδείας
ΜάθημαΏρες
Θρησκευτικά1
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία2
Νεοελληνική Γλώσσα2
Νεοελληνική Λογοτεχνία2
Άλγεβρα3
Γεωμετρία2
Φυσική2
Χημεία2
Βιολογία2
Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ1
Ιστορία1
Φιλοσοφία1
Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί & Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία)1
Φυσική Αγωγή1
Βυζαντινή Μουσική2
Λειτουργική-Τελετουργική2
Ερευνητική εργασία (Project)1
Αγγλικά1
Γαλλικά1
Ανθρωπιστικών Σπουδών
ΜάθημαΏρες
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (ΠΡΣ)3
Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών (Κοινωνιολογία, Οικονομική Επιστήμη και Πολιτική Επιστήμη)2
Θετικών Επιστημών
ΜάθημαΏρες
Φυσική (ΠΡΣ)3
Μαθηματικά (ΠΡΣ)2

Ωρολόγιο πρόγραμμα Γ Λυκείου

Γενικής Παιδείας
ΜάθημαΏρες
Θρησκευτικά1
Ιστορία Κοινωνικών Επιστημών1
Νεοελληνική Γλώσσα2
Νεοελληνική Λογοτεχνία1
Ιστορία2
Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής2
Ερμηνεία Πατερικών Κειμένων2
Φυσική Αγωγή1
Βυζαντινή Μουσική2
Σταθμοί της Ιστορίας της Εκκλησίας1
Βιολογία2
Αγγλικά2
Γαλλικά2
Ιστορία Τέχνης (Επιλογής)1
Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών (Επιλογής)1
Ανθρωπιστικών Σπουδών
ΜάθημαΏρες
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα5
Ιστορία3
Λατινικά3
Λογοτεχνία2
Κοινωνιολογία2
Θετικών Σπουδών
ΜάθημαΏρες
Μαθηματικά5
Φυσική3
Χημεία3
Βιολογία (ΠΡΣ)2
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον2
Οικονομίας και Πληροφορικής
ΜάθημαΏρες
Μαθηματικά5
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας3
Ιστορία3
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον2
Κοινωνιολογία2