Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο-Γυμνάσιο Λαμίας: Ένας αιώνας (1918 έως σήμερα) συνεχούς παρουσίας και προσφοράς στην Κοινωνία.

  • {{picsDesc[$index]}}

Το Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο-Γυμνάσιο Λαμίας, σχολείο με παρουσία ενός ολόκληρου αιώνα στην πόλη της Λαμίας, ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και είναι ισότιμο με όλα τα Γυμνάσια και Λύκεια της Δημόσιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας μας. Λύκειο και Γυμνάσιο λειτουργούν υπό ενιαία Διεύθυνση.

Στο Λύκειο λειτουργούν όλες οι Ομάδες Προσανατολισμού. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μαθητές της τελευταίας τάξης των Εκκλησιαστικών Λυκείων έχουν τη δυνατότητα να εισάγονται στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες της χώρας σε ποσοστό 10%.

Το Σχολείο διαθέτει, επίσης, οργανωμένο εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, σύγχρονο εργαστήριο Πληροφορικής, πλουσιότατη δανειστική Βιβλιοθήκη για το κοινό, τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, καθώς και παρεκκλήσι για τη συμμετοχή και την εξάσκηση των μαθητών στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας.

Οι μαθητές συμμετέχουν σε ποικίλες δραστηριότητες και προγράμματα, όπως πολιτιστικά, αθλητικά, περιβαλλοντικής αγωγής, αγωγής υγείας, Erasmus+, πολυήμερες εκπαιδευτικές επισκέψεις στο εσωτερικό και το εξωτερικό κ.ά. και λαμβάνουν μέρος σε πολιτιστικές εκδηλώσεις και πανελλήνιους μαθητικούς διαγωνισμούς, αποσπώντας διακρίσεις και επαίνους. Επίσης, τις απογευματινές ώρες, στο χώρο του Σχολείου, λειτουργούν τμήματα χορωδίας, αγιογραφίας, θεατρικού εργαστηρίου κ.ά.

Τέλος, υπό την επίβλεψη και την ευθύνη της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος, λειτουργεί η Περιφερειακή Εκκλησιαστική Εστία Λαμίας, η οποία προσφέρει δωρεάν σίτιση και διαμονή στους μαθητές που το επιθυμούν.