Παρουσίαση του ενημερωτικού φυλλαδίου που διανέμει το Εκκλησιαστικό Σχολείο Λαμίας, κατά τη σχολική χρονιά 2016-2017.

Ενημερωτικό φυλλάδιο