Πραγματοποίηση των μαθημάτων του Σχολείου εξ αποστάσεως, με χρήση της πλατφόρμας Webex.

SCH

Ανακοίνωση

Για τη σχολική χρονιά 2021-22, το πρόγραμμα μαθημάτων του Σχολείου με χρήση της πλατφόρμας WEBEX πραγματοποιείται με βάση τους παρακάτω πίνακες.

Ηλεκτρονικές διευθύνσεις εκπαιδευτικών

Οδηγίες χρήσης του πίνακα
 1. Για σύνδεση με ηλεκτρονικό υπολογιστή ή smartphone
  Κάνετε κλικ στον πίνακα, στην Ηλεκτρονική διεύθυνση Webex του εκπαιδευτικού.
  Εναλλακτικά, εισάγετε το 10-ψήφιο Meeting Number του εκπαιδευτικού στο πλαίσιο "Join a Meeting" του Webex.
 2. Για σύνδεση με τηλεφωνική συσκευή (μόνο ήχος)
  α. Καλέστε τον τηλεφωνικό αριθμό 211 990 2394 ή τον 211 198 1029.
  β. Μετά το τέλος του 1ου ηχητικού μηνύματος "Enter your access … by a hash" πληκτρολογήστε το 10-ψήφιο Meeting Number του εκπαιδευτικού ακολουθούμενο από τον χαρακτήρα # (π.χ. 1234567890#).
  γ. Μετά το τέλος του 2ου ηχητικού μηνύματος "If you don't … enter a hash" πληκτρολογήστε τον χαρακτήρα #.

Ωράριο λειτουργίας Σχολείου

Εκ του Σχολείου