Πραγματοποίηση των μαθημάτων του Σχολείου εξ αποστάσεως, με χρήση της πλατφόρμας Webex.

SCH

Ανακοίνωση

Από τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2020 το πρόγραμμα μαθημάτων του Σχολείου πραγματοποιείται εξ αποστάσεως, χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα WEBEX, με βάση τους παρακάτω πίνακες.

Ηλεκτρονικές διευθύνσεις εκπαιδευτικών

Οδηγίες χρήσης του πίνακα
 1. Για σύνδεση με ηλεκτρονικό υπολογιστή ή smartphone
  Κάνετε κλικ στον πίνακα, στην Ηλεκτρονική διεύθυνση Webex του εκπαιδευτικού.
  Εναλλακτικά, εισάγετε το 10-ψήφιο Meeting Number του εκπαιδευτικού στο πλαίσιο "Join a Meeting" του Webex.
 2. Για σύνδεση με τηλεφωνική συσκευή (μόνο ήχος)
  α. Καλέστε τον τηλεφωνικό αριθμό 211 990 2394 ή τον 211 198 1029.
  β. Μετά το τέλος του 1ου ηχητικού μηνύματος "Enter your access … by a hash" πληκτρολογήστε το 10-ψήφιο Meeting Number του εκπαιδευτικού ακολουθούμενο από τον χαρακτήρα # (π.χ. 1234567890#).
  γ. Μετά το τέλος του 2ου ηχητικού μηνύματος "If you don't … enter a hash" πληκτρολογήστε τον χαρακτήρα #.

Ωράριο λειτουργίας Σχολείου

Εκ του Σχολείου