Κατασκευή ράμπας και σκάλας για διευκόλυνση της μετακίνησης στο πίσω προαύλιο του Εκκλησιαστικού Σχολείου Λαμίας.

Κατασκευή ράμπας πρόσβασης στο Εκκλησιαστικό Σχολείο Λαμίας

Στην εποχή μας, πια, θεωρείται αυτονόητη και επιβεβλημένη η διευκόλυνση μετακίνησης και πρόσβασης σε όλους τους χώρους, των συμπολιτών μας με κινητικά και άλλα προβλήματα.

Το Σχολείο μας, παρ’ όλον ότι η ακώλυτη είσοδος στις σχολικές αίθουσες είναι εξασφαλισμένη από κατασκευής του κτιρίου, φρόντισε να δώσει επίσης ακώλυτη πρόσβαση και στον όροφο στον οποίο βρίσκονται το Γραφείο της Διεύθυνσης, το Γραφείο των Καθηγητών, η Γραμματεία, η Βιβλιοθήκη, το Εργαστήριο Πληροφορικής, η Αίθουσα Εκδηλώσεων και άλλοι χώροι. Έτσι, καθαιρέθηκε η σκάλα η οποία οδηγούσε στην θύρα της βορεινής (πίσω) πλευράς του κτιρίου και αντικαταστάθηκε με διπλή είσοδο. Από την μία πλευρά, την αριστερή, κατασκευάσθηκαν και πάλι σκαλοπάτια και από την άλλη πλευρά, την δεξιά, κατασκευάσθηκε διάδρομος (ράμπα). Μάλιστα, για περισσότερη ασφάλεια, τοποθετήθηκαν κάγκελα τα οποία λειτουργούν και βοηθητικά για όποιον χρησιμοποιεί την ράμπα.

Ευχόμαστε, ασφαλώς, μεσιτείαις των Αγίων Νεκταρίου, Στυλιανού και Αικατερίνης, εφόρων και προστατών της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και του Σχολείου μας, οι ράμπες να είναι αχρείαστες, όλος ο κόσμος να έχει καλή υγεία! Κυρίως, όμως, ευχόμαστε, μεσιτείαις των Αγίων μας, το Εκκλησιαστικό Σχολείο Λαμίας, όπως διευκολύνει όποιον θέλει να έλθει στους χώρους του, κατά τον ίδιο τρόπο να διευκολύνει τα μέλη της σχολικής του κοινότητας να έρχονται «εις επίγνωσιν και οδόν αληθείας»!

Γένοιτο!

Φωτογραφίες

Εικόνα {{$index + 1}}