Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων για κάθε τάξη Γυμνασίου-Λυκείου, που ισχύει στο σχολείο μας κατά τη σχολική χρονιά 2019-20.

Ωρολόγιο πρόγραμμα Α Γυμνασίου

Μαθήματα Γενικής ΠαιδείαςΏρες
Θρησκευτικά2
Γλωσσική Διδασκαλία3
Νεοελληνική Λογοτεχνία2
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα2
Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση2
Μαθηματικά4
Φυσική1
Βιολογία1
Γεωλογία-Γεωγραφία1
Ιστορία2
Οικιακή Οικονομία2
Πληροφορική1
Φυσική Αγωγή2
Αγγλικά2
Γαλλικά2
Μαθήματα Θρησκευτικής ΕξειδίκευσηςΏρες
Βυζαντινή Μουσική2
Θέματα από την Αγία Γραφή2
Εικονογραφία2

Ωρολόγιο πρόγραμμα Β Γυμνασίου

Μαθήματα Γενικής ΠαιδείαςΏρες
Θρησκευτικά2
Γλωσσική Διδασκαλία2
Νεοελληνική Λογοτεχνία2
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα2
Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση2
Μαθηματικά4
Φυσική2
Χημεία1
Βιολογία1
Γεωλογία-Γεωγραφία2
Ιστορία2
Πληροφορική1
Φυσική Αγωγή2
Αγγλικά2
Γαλλικά2
Μαθήματα Θρησκευτικής ΕξειδίκευσηςΏρες
Εικονογραφία2
Βυζαντινή Μουσική2
Λειτουργική Ζωή της Εκκλησίας2

Ωρολόγιο πρόγραμμα Γ Γυμνασίου

Μαθήματα Γενικής ΠαιδείαςΏρες
Θρησκευτικά2
Γλωσσική Διδασκαλία2
Νεοελληνική Λογοτεχνία2
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα2
Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση2
Μαθηματικά4
Φυσική2
Χημεία1
Βιολογία1
Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή2
Ιστορία2
Πληροφορική1
Φυσική Αγωγή2
Αγγλικά2
Γαλλικά2
Μαθήματα Θρησκευτικής ΕξειδίκευσηςΏρες
Εικονογραφία2
Εκκλησιαστική Ιστορία και Πατέρες και Θεολόγοι της Εκκλησίας2
Βυζαντινή Μουσική2

Ωρολόγιο πρόγραμμα Α Λυκείου

Μαθήματα Γενικής ΠαιδείαςΏρες
Θρησκευτικά2
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία4
Νέα Ελληνική Γλώσσα2
Νέα Ελληνική Λογοτεχνία2
Άλγεβρα3
Γεωμετρία1
Φυσική2
Χημεία2
Βιολογία2
Ιστορία2
Φυσική Αγωγή2
Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί & Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία)2
Αγγλικά2
Υποχρεωτικά Μαθήματα ΕιδικότηταςΏρες
Στοιχεία Λειτουργικής και Τελετουργικής2
Βυζαντινή Μουσική2
Εικονογραφία2
Μαθήματα ΕπιλογήςΏρες
Εφαρμογές Πληροφορικής1
Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων1
Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός1
Καλλιτεχνική Παιδεία (Εικαστικά ή Μουσική ή Στοιχεία Θεατρολογίας)1

Ωρολόγιο πρόγραμμα Β Λυκείου

Μαθήματα Γενικής ΠαιδείαςΏρες
Θρησκευτικά2
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία2
Νέα Ελληνική Γλώσσα2
Νέα Ελληνική Λογοτεχνία2
Άλγεβρα3
Γεωμετρία1
Φυσική2
Χημεία1
Βιολογία2
Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ1
Ιστορία2
Φιλοσοφία1
Σύγχρονος Κόσμος, Πολίτης και Δημοκρατία1
Φυσική Αγωγή1
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά)1
Υποχρεωτικά Μαθήματα ΕιδικότηταςΏρες
Βυζαντινή Μουσική2
Θέματα Δογματικής Θεολογίας2
Εικονογραφία2
Μαθήματα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών ΣπουδώνΏρες
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία3
Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών (Κοινωνιολογία, Οικονομική Επιστήμη και Πολιτική Επιστήμη)2
Μαθήματα Προσανατολισμού Θετικών ΣπουδώνΏρες
Φυσική3
Μαθηματικά2

Ωρολόγιο πρόγραμμα Γ Λυκείου

Μαθήματα Γενικής ΠαιδείαςΏρες
Θρησκευτικά1
Ιστορία Κοινωνικών Επιστημών1
Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία6
Ιστορία2
Φυσική Αγωγή1
Υποχρεωτικά Μαθήματα ΕιδικότηταςΏρες
Βυζαντινή Μουσική2
Θέματα Χριστιανικής Ηθικής και Ποιμαντικής Θεολογίας2
Εικονογραφία2
Μαθήματα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών ΣπουδώνΏρες
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα7
Ιστορία7
Κοινωνιολογία7
Μαθήματα Προσανατολισμού Θετικών ΣπουδώνΏρες
Μαθηματικά7
Φυσική7
Χημεία7
Μαθήματα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και ΠληροφορικήςΏρες
Μαθηματικά7
Οικονομία7
Πληροφορική7