Πλαίσιο οργάνωσης σχολικής ζωής του Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου-Γυμνασίου Λαμίας για τη σχολική χρονιά 2019-20.

Organosi scholikis zois 2019

Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο-Γυμνάσιο Λαμίας

Πλαίσιο Οργάνωσης Σχολικής Ζωής – Σχολικό Έτος 2019-20

Ο Διευθυντής και οι εκπαιδευτικοί σέβονται και τηρούν την εκπαιδευτική διαδικασία, όπως προβλέπεται από το ΥΠΑΙΘ.

Φροντίζουν για την ενημέρωση των μαθητών και την τήρηση εκ μέρους τους των κανόνων που ισχύουν στην τάξη και στο Σχολείο.

Δεν κάνουν διακρίσεις εις βάρος των μαθητών.

Επιβάλλουν ποινές, ανάλογες των πράξεων των μαθητών, με δυνατότητα κλιμάκωσης και εφόσον έχουν προηγηθεί προειδοποιήσεις.

Δεν επιβάλλουν την πειθαρχία με αυταρχισμό, εκφοβισμό και προσβολή της αξιοπρέπειας, αλλά με διάλογο.

Σε κάθε περίπτωση, οι καθηγητές προστατεύουν τους μαθητές από οποιαδήποτε απειλή ή άσκηση σωματικής βίας εις βάρος τους.

Οι μαθητές είναι παρόντες στην πρωινή συγκέντρωση στις 8:15, η οποία είναι υποχρεωτική (προσευχή, ανακοινώσεις, ενημέρωση).

Προσέρχονται εγκαίρως στο μάθημα, με το χτύπημα του κουδουνιού. Εξέρχονται από την τάξη με το χτύπημα του κουδουνιού και αφού έχει ολοκληρωθεί το μάθημα.

Έχουν μαζί τους το απαραίτητο υλικό για τη διεξαγωγή του μαθήματος και ακολουθούν τις οδηγίες του διδάσκοντος κατά τη διάρκειά του.

Σε περίπτωση διεξαγωγής του μαθήματος με ελεύθερο διάλογο, υπάρχει αλληλοσεβασμός μεταξύ των συνομιλητών, οι οποίοι υπακούουν στις εντολές του συντονιστή της συζήτησης.

Μένουν στις θέσεις τους, εκτός και εάν τους ζητηθεί, από τον διδάσκοντα και μόνο, να σηκωθούν από το θρανίο τους.

Οι επιμελητές φροντίζουν για την ευταξία της αίθουσας και ακολουθούν πιστά τις οδηγίες του Υπευθύνου Καθηγητή της Τάξης.

Οι επιμελητές απομακρύνουν από την αίθουσα κατά τα διαλείμματα όλους τους μαθητές, ανοίγουν τα παράθυρα και σβήνουν τα φώτα. Για τυχόν προβλήματα απευθύνονται στους εφημερεύοντες καθηγητές.

Αν κάποιος μαθητής θελήσει να εξέλθει από το Σχολείο, απαραίτητα, θα ενημερώνει τον καθηγητή της ώρας και θα παίρνει άδεια εξόδου από τον Διευθυντή.

Δεν επιτρέπονται μεμονωμένες απουσίες κατά τη διάρκεια του ημερησίου προγράμματος ακόμα και εάν ο απών μαθητής βρίσκεται εντός του σχολικού χώρου.

Επιβραβεύεται από το Σχολείο η διάθεση συμμετοχής στη σχολική ζωή, η καλή συμπεριφορά και η πρόοδος στη σχολική επίδοση.

Οι μαθητές διατηρούν τους χώρους του Σχολείου καθαρούς.

Ο σεβασμός της περιουσίας του Σχολείου είναι αδιαπραγμάτευτος. Σε περίπτωση πρόκλησης φθορών, προβλέπεται η αποκατάσταση των ζημιών από τους ίδιους τους μαθητές ή η δυνατότητα προσφοράς κοινωφελούς εργασίας στο Σχολείο.

Αποφεύγουν τις υπερβολές ως προς την εμφάνιση-αμφίεση, σύμφωνα με τα οριζόμενα από το ΥΠΑΙΘ.

Ενδιαφέρονται για την καλή εικόνα του Σχολείου στην κοινωνία.

Δεν ασκείται από οποιονδήποτε μαθητή σωματική, λεκτική ή άλλης μορφής βία προς άλλο μαθητή. Δεν γίνονται αποδεκτές τυχόν ρατσιστικές διακρίσεις και συμπεριφορές.

Τηρείται πιστά από όλους ανεξαιρέτως η ρητή απαγόρευση του καπνίσματος, του κινητού τηλεφώνου και των συσκευών laser.

Απαγορεύεται η είσοδος και παραμονή όλων των μαθητών στην Περιφερειακή Εκκλησιαστική Εστία (Οικοτροφείο) κατά τη διάρκεια του πρωινού ωρολογίου προγράμματος. Η πρόσβαση στο εργαστήριο Φυσικών Επιστημών και στις αίθουσες Ομάδων Προσανατολισμού θα γίνεται με την ευθύνη του εκάστοτε διδάσκοντος καθηγητή.

Τέλος, επιβάλλεται αλληλοσεβασμός μεταξύ όλων των εμπλεκομένων στη σχολική διαδικασία. Σε περιπτώσεις παραβατικών συμπεριφορών, τις οποίες όλοι απευχόμαστε, θα εφαρμόζεται η σχολική νομοθεσία και θα μπορούν να επιβάλλονται κυρώσεις από τον καθηγητή, το Διευθυντή ή το Σύλλογο Διδασκόντων, οι οποίοι θα δύνανται να φθάνουν έως και την οριστική απομάκρυνση του μαθητή από το Σχολείο, ανάλογα με τη βαρύτητα και επαναληπτικότητα της συμπεριφοράς.