Εκδημία Μητροπολίτου Φθιώτιδος κυρού Νικολάου.

Εις μνήμην Μητροπολίτου Φθιώτιδος
κυρού Νικολάου

Ανακοίνωση