Πληροφορίες για τη λειτουργία και τις εγγραφές στο Εκκλησιαστικό Σχολείο Λαμίας, για τη νέα σχολική χρονιά 2019-20.

Παρουσίαση του σχολείου

Έντυπα για τις εγγραφές