Το Εκκλησιαστικό Σχολείο Λαμίας συμμετείχε με επιτυχία στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+: Learning Mobility of Individuals.

Συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus+

Erasmus

Η εμπειρία και οι γνώσεις που αποκτήσαμε από την επιμόρφωση στο πρόγραμμα Erasmus+ συνοψίζονται σε έναν οδηγό που παρέχει πληροφορίες για τη χρήση ορισμένων εργαλείων νέων τεχνολογιών, τα οποία είναι χρήσιμα σε όλους τους εκπαιδευτικούς.

Φωτογραφίες

Εικόνα {{$index + 1}}