Να μην ανησυχούν μαθητές και γονείς του Εκκλησιαστικού Γυμνασίου-Λυκείου Λαμίας σχετικά με τη λειτουργία του σχολείου.

Την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2017 το χιόνι έντυσε στα λευκά το Εκκλησιαστικό Σχολείο Λαμίας, δίνοντάς μας ωραίες εικόνες.

Ευχές από τους μαθητές, το προσωπικό, τους εκπαιδευτικούς και τον Διευθυντή του Εκκλησιαστικού Λυκείου-Γυμνασίου Λαμίας.

Παρουσίαση του ενημερωτικού φυλλαδίου που διανέμει το Εκκλησιαστικό Σχολείο Λαμίας, κατά τη σχολική χρονιά 2016-2017.

Παρουσίαση των αφισών που έχει εκδώσει το Εκκλησιαστικό Λύκειο-Γυμνάσιο Λαμίας, τις πιο πρόσφατες σχολικές χρονιές.

Εκκλησιαστικό Σχολείο Λαμίας: Ένας αιώνας παρουσίας και προσφοράς στην Εκπαίδευση, την Εκκλησία και την Κοινωνία!

Υποκατηγορίες