Πρόγραμμα μαθημάτων σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με χρήση της πλατφόρμας Cisco Webex Meetings.

SCH

Ανακοίνωση

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες των μαθητών του Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου και του Εκκλησιαστικού Γυμνασίου Λαμίας, σας ενημερώνουμε ότι από την Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2020, πραγματοποιούνται μαθήματα σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην πλατφόρμα WEBEX τόσο στα μαθήματα του Λυκείου όσο και στα μαθήματα του Γυμνασίου, με βάση το παρακάτω ωρολόγιο πρόγραμμα που έχει καθορίσει το Σχολείο.

Ωρολόγιο πρόγραμμα Γυμνασίου

Ωρολόγιο πρόγραμμα Λυκείου

Οι μαθητές όλων των τάξεων θα πρέπει, την ώρα που είναι προγραμματισμένο το διαδικτυακό μάθημα με τον καθηγητή που αναφέρεται στο πρόγραμμα, να συνδέονται με το σύνδεσμο (link) που αντιστοιχεί σε κάθε καθηγητή και στη συνέχεια, αφού πληκτρολογήσουν το ονοματεπώνυμο τους, να κάνουν κλικ στη θέση "Join meeting".

Ηλεκτρονικές διευθύνσεις εκπαιδευτικών

Επίσης, σας κάνουμε γνωστό ότι οι καθηγητές του Σχολείου μας αναρτούν μαθήματα και εκπαιδευτικό υλικό στις εκπαιδευτικές πλατφόρμες e-class και e-me. Μετά το άνοιγμα λογαριασμού σας, με τον τρόπο που έχετε ενημερωθεί από το Σχολείο, θα μπορείτε να παρακολουθείτε και μαθήματα ασύγχρονης εκπαίδευσης οποιαδήποτε ώρα της ημέρας από τις αντίστοιχες εκπαιδευτικές πλατφόρμες.

Ευχόμαστε τα βέλτιστα!

Εκ του Σχολείου