Στις 24 Οκτωβρίου 2017 γιορτάστηκε η Ημέρα των Ηνωμένων Εθνών, αφιερωμένη στη διατήρηση της ειρήνης και συνεργασίας.

Εορτασμός Ημέρας Ηνωμένων Εθνών

Ο ΟΗΕ ιδρύθηκε στις 24 Οκτωβρίου 1945 από 51 χώρες του οποίου η έγκριση έγινε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών με το ψήφισμα 168-II της 31ης Οκτωβρίου 1947. Οι χώρες λοιπόν τότε δεσμεύτηκαν να διατηρήσουν την ειρήνη μέσα από τη διεθνή συνεργασία και τη συλλογική ασφάλεια. Σήμερα, σχεδόν κάθε έθνος του κόσμου ανήκει στον ΟΗΕ: 192 χώρες είναι Μέλη.

Το όνομα «Ηνωμένα Έθνη» επινοήθηκε από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Φραγκλίνο Ρούσβελτ και χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στη «Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών» της 1ης Ιανουαρίου 1942, όταν, κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, εκπρόσωποι 26 εθνών δεσμεύτηκαν ότι οι κυβερνήσεις τους θα συνεχίσουν να αγωνίζονται μαζί κατά του Άξονα.

Όταν τα κράτη γίνονται Μέλη του ΟΗΕ, συμφωνούν να αποδεχθούν τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ, τη διεθνή δηλαδή σύμβαση που περιγράφει τις βασικές αρχές των διεθνών σχέσεων.

Χάρη στον μοναδικό διεθνή χαρακτήρα του, καθώς και στις αρμοδιότητες που του παρέχει ο Καταστατικός του Χάρτης, ο Οργανισμός λαμβάνει μέτρα για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και λειτουργεί ως φόρουμ στο οποίο εκφράζουν τις απόψεις τους τα 192 Κράτη Μέλη. Αυτό γίνεται στη Γενική Συνέλευση, το Συμβούλιο Ασφαλείας, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή όπως και σε άλλα όργανα και επιτροπές.

Σύμφωνα με τον Χάρτη, τα Ηνωμένα Έθνη έχουν τέσσερις σκοπούς:

 1. Τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας,
 2. την ανάπτυξη φιλικών σχέσεων μεταξύ των εθνών,
 3. τη συνεργασία για την επίλυση των διεθνών προβλημάτων,
 4. την προώθηση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την εναρμόνιση των δράσεων των κρατών.

Το έργο του ΟΗΕ απλώνεται σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Υπάρχουν επιπλέον πολλοί άλλοι τρόποι με τους οποίους τα Ηνωμένα Έθνη και το Σύστημά τους (ειδικευμένοι οργανισμοί, ταμεία και προγράμματα), επηρεάζουν τη ζωή μας και κάνουν τον κόσμο μας καλύτερο. Ο Οργανισμός εργάζεται πάνω σε ένα ευρύ φάσμα θεμελιωδών ζητημάτων, προκειμένου να επιτύχει τους στόχους του και να συντονίσει τις προσπάθειες για έναν ασφαλέστερο κόσμο υπέρ της σημερινής και των επόμενων γενεών.

Τα ζητήματα αυτά περιλαμβάνουν:

 • την αειφόρο ανάπτυξη,
 • το περιβάλλον,
 • την προστασία των προσφύγων,
 • τη διαχείριση κρίσεων,
 • την καταπολέμηση της τρομοκρατίας,
 • τον αφοπλισμό,
 • τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων,
 • την προώθηση της δημοκρατίας,
 • τα ανθρώπινα δικαιώματα,
 • τη διακυβέρνηση,
 • την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη,
 • την παγκόσμια υγεία,
 • την εκκαθάριση των ναρκοπεδίων και
 • την αύξηση της παραγωγής τροφίμων.

Ο ΟΗΕ δεν είναι μια παγκόσμια κυβέρνηση και δεν νομοθετεί. Παρέχει ωστόσο τα μέσα για την επίλυση διεθνών συγκρούσεων και διαμορφώνει πολιτικές σε θέματα που μας αφορούν όλους.

Στα Ηνωμένα Έθνη, όλα τα κράτη-μέλη, μεγάλα και μικρά, πλούσια και φτωχά, με διαφορετικές πολιτικές απόψεις και κοινωνικά συστήματα, έχουν μια φωνή και μια ψήφο σε αυτή τη διαδικασία.

Επιμέλεια: Μάρκου Βασιλική, κλ. ΠΕ09.