Συμμετοχή των μαθητών Γυμνασίου του Σχολείου μας στη δράση υπολογισμού της ακτίνας της Γης, την Τετάρτη 21/3/2018.

Το πείραμα του Ερατοσθένη για τον Υπολογισμό της Ακτίνας της Γης - 2018

Στις 21 Μαρτίου 2018 πραγματοποιήθηκε στο Σχολείο μας το ιστορικό πείραμα του Ερατοσθένη για τον υπολογισμό της ακτίνας της Γης. Στο πείραμα συμμετείχαν οι μαθητές και των τριών τάξεων του Γυμνασίου, με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών Βασίλη Ζαλαώρα, Μαγδαληνής Κέππα και Ηλία Μιχαλίτση.

Η δράση αυτή διοργανώθηκε από τα Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) Λακωνίας, Σερρών, Πιερίας, Κω και Θεσπρωτίας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών & Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και με την υποστήριξη της Πανελλήνιας Ένωσης Υπεύθυνων Ε.Κ.Φ.Ε. (ΠΑΝΕΚΦΕ).

Περισσότερες πληροφορίες:

  • Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ερατοσθένης 2018 
  • Εκκλησιαστικό Σχολείο Λαμίας, Ερατοσθένης 2017 

Βεβαιώσεις

Φωτογραφίες